Технічний нагляд СС1, СС2, СС3

Відповідно до чинного законодавства під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється авторський і технічний нагляди (ч.1 ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» зі змінами, внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про архітектурну діяльність» від 01.08.2006 року №58-V (58-16).

Технічний нагляд забезпечується замовником і здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат (Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» від 23 травня 2011року №554).

У ШТАТІ НАШОЇ КОМПАНІЇ В НАЯВНОСТІ ФАХІВЦІ, ЩО МАЮТЬ СЕРТИФІКАТ ПРОВІДНОГО ІНЖЕНЕРА З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ТА ЗДІЙСНЮЮТЬ ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА БУДІВНИЦТВОМ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЩОДО ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) СС1 (НЕЗНАЧНІ НАСЛІДКИ), СС2 (СЕРЕДНІ НАСЛІДКИ) ТА СС3 (ЗНАЧНІ НАСЛІДКИ).

Кваліфікайний сертифікат провідного інженера з технічного нагляду, виданий Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом обєктів архітектури»

Cвідоцтро про членоство, видане Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом обєктів архітектури»

Порядок  здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури регламентований Постановою Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» від 11 липня 2007 року №903. Він визначає механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств.

Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об’єкта з метою здійснення контролю  за дотриманням   проектних  рішень  та  вимог  державних  стандартів, будівельних норм і правил,  а також контролю за якістю та обсягами робіт,  виконаних  під  час  будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об’єкта.

Технічний  нагляд  здійснюють  особи,  що  мають   виданий відповідно  до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Здійснення  технічного  нагляду  особами,  що  працюють  у проектних  і  будівельних  організаціях,  які  виконують роботи на підконтрольних   об’єктах  будівництва,  що  за  класом  наслідків (відповідальності)  належать  до  об’єктів  із  середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками, не допускається.

ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД:

 1. проводять перевірку:
  1. наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта, – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;
  1. відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
  1. відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
  1. виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
 2. ведуть    облік    обсягів    прийнятих    і     оплачених будівельно-монтажних  робіт,  а  також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;
 3. проводять разом з підрядником огляд та оцінку  результатів виконаних   робіт,  у  тому  числі  прихованих,  і  конструктивних елементів;
 4. повідомляють  підряднику  про   невідповідність   виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
 5. оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;
 6. беруть участь у проведенні перевірки:
  1. робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;
  1. органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;
 7. виконують інші функції,  пов’язані з технічним наглядом на відповідному об’єкті.
 8. Особи,   що   здійснюють  технічний  нагляд,  мають  право вимагати від підрядника:
  1. зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;
  1. проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;
  1. проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;
  1. усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред’явлення робіт для здійснення технічного нагляду;
  1. зупинення виконання:
   1. робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;
   1. будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об’єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.
 9. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта,  та  відмови  підрядника  їх  усунути особа,  що здійснює технічний нагляд,  повідомляє про це замовнику (забудовнику)     і     відповідній      інспекції      державного архітектурно-будівельного  контролю  для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Суб’єкти  містобудування,  які  є замовниками будівництва об’єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або ті, що виконують   функції  замовника  і  підрядника  одночасно,  несуть відповідальність у вигляді штрафу за незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках,   якщо   такий   нагляд   є   обов’язковим   згідно   із законодавством,  –  у  розмірі  сорока  прожиткових  мінімумів для працездатних осіб (ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» 14 жовтня 1994 року  N 208/94-ВР).

3 Роздел Обстеженя будивль та споруд

Технічне обстеження будівель і споруд дозволяє визначити перспективу їх подальшої експлуатації і поточний стан. Завдяки такій експертній оцінці виявляються існуючі дефекти та можливі пошкодження конструкцій, здатні привести до аварійної ситуації, а також повного або часткового руйнування об’єктів. Разом з обстеженням технічного стану будівель і споруд може проводитися перевірка інженерних мереж і оточуючих об’єкти територій.

Право на експертну діяльність надано фахівцям, які мають відповідну кваліфікацію, яка повинна бути підтверджена кваліфікаційними сертифікатами та іншими дозвільними документами.

Вимоги до таких документів визначаються чинним законодавством. Проводяться обстеження технічного стану будівель і споруд за допомогою спеціального обладнання. Це сучасна техніка, що володіє високою точністю вимірювань, що дозволяє визначати різні технічні параметри будівель з допустимою похибкою.

Всі методи, на підставі яких проводиться технічне обстеження, підрозділяються на 2 групи:

 • неруйнівні;
 • такі, що частково руйнують тіло конструкції.

На підставі даних досліджень заповнюється паспорт технічного стану будівлі, необхідний для будь-якої будівлі.

Основні методи, за допомогою яких проводиться обстеження споруд:

 1. Візуальний. Його наші спеціалісти, які мають сертифікат експерта в даній сфері, застосовують на початковому етапі, щоб виявити наявні видимі недоліки.
  2. Ультразвуковий. Виявляються невидимі недоліки матеріалів і конструкцій, контролюється товщина металоконструкцій. Таким чином, проводячи обстеження будівель і споруд, фахівці нашого підприємства зможуть проконтролювати якість зварних з’єднань.
  3. Електромагнітний. Таке дослідження технічного стану застосовують, щоб контролювати деталі, у виготовленні яких були задіяні електропровідні матеріали.
  4. Георадіолокаційний. Використовується нашими фахівцями при визначенні структури, товщини і невидимих недоліків в фундаменті. Наша компанія, проводячи технічне обстеження об’єкта, може надати всі характеристики ґрунтів і перевірить їх на можливість зсувів.
  5. Радіометричний. Це обстеження технічного стану наші фахівці проводять, щоб визначити щільність бетону, каменю та сипучих матеріалів.
 2. Нейтронний. Застосовується для встановлення вологості будматеріалів і контролю їх пористості.
  7. Відрив зі сколюванням. Його ми використовуємо, здійснюючи технічне обстеження, для того щоб визначити, наскільки міцний бетон в конструкції.
 3. Пневматичний. З його допомогою ми зможемо встановити повітропроникність об’єкта дослідження.
  9. Тепловізійний. Його експерти застосовують, визначаючи рівень теплозахисту, коли проходить обстеження будівель і споруд. Таким чином, ми проводимо дослідження опалювальних систем, внаслідок чого виявляються ділянки, на яких перегрівається електропроводка.
  10. Нівелювання, фотограмметрія, теодолітна зйомка. Ми зможемо провести обстеження будівлі для виявлення її об’ємної деформації, а також можливого осідання фундаменту.

Зібрані в результаті обстеження дані використовуються для аналізу технічного стану об’єктів. За підсумками експертної оцінки складається спеціальний звіт. Він має затверджену типову форму і містить в собі повні відомості про об’єкт, адресу місця його знаходження і дату проведення обстеження технічного стану. Одним з пунктів документа є експертний висновок, який ґрунтується на отриманих в ході обстеження об’єкта даних.

Коли і навіщо роблять обстеження нерухомості?

Завданням експертної оцінки будівель і споруд є здійснення контролю за їх технічним станом і безпекою експлуатації. Проведене обстеження визначає надійність споруд, ступінь зносу конструкції і можливість використання об’єктів за їх призначенням в подальшому. У звіті про технічне обстеження будівлі вказуються виявлені недоліки конструкцій і способи їх усунення.

Наша компанія багато років проводить обстеження будівель і споруд різного призначення. У нас працюють висококласні фахівці, що мають сертифікат експерта в цій сфері. Щоб експлуатація будівель була безпечною і не привела до несподіваних витрат через приховані проблеми, замовляйте експертизу у нашому підприємстві. За результатами експертизи ми представимо звіт і заповнений паспорт технічного стану будівлі.

Паспортизація необхідна для того, щоб своєчасно виявити аварійні і передаварійні ситуації під час експлуатації будівлі. Паспорт технічного стану будівлі робиться в декількох примірниках. Один-два передається власнику об’єкта, а ще один зберігається у організації, яка надала звіт про технічний стан об’єкта.

Паспортизації підлягають всі будівлі, якою б не була форма їх власності. Якщо ж відсутній паспорт технічного стану, це загрожує накладенням штрафних санкцій та припиненням робіт на підприємстві під час проведення перевірок відповідними органами. Тому вкрай важливо своєчасно замовити обстеження об’єкта, яке наша організація проведе професійно з урахуванням всіх його особливостей.

Обстеження технічного стану будівель обов’язково проводитися в тих випадках, коли:

 • Необхідно узаконити будівництво, зведене самовільно, без відповідної проектної документації та дозволів. Обстеження технічного стану дозволяє отримати висновок про безпеку експлуатації будівель та їх характеристики. Такий документ може бути наданий в ДАБІ для офіційної реєстрації нерухомого майна та прав власності на неї. Без нього узаконити будівництво неможливо.
 • Необхідно проводити обстеження технічного стану будівель і споруд при створенні проекту їх реконструкції. Така оцінка технічного стану будівель і споруд дозволяє правильно оцінити експлуатаційні характеристики об’єктів, їх міцність і здатність витримувати певні навантаження. На підставі дослідження об’єкта визначається оптимальний варіант реконструкції, який забезпечує безпечну експлуатацію будівель в подальшому.
  • Ведеться перебудова будівлі, перепланування квартири або офісних приміщень. При проведенні таких робіт змінюються навантаження на несучі елементи будівель. Технічне обстеження конструкцій будівлі в таких випадках і висновок експерта обов’язкові.
 • При проведенні робіт з капітального ремонту. Як правило, в ході них виникають серйозні якісні зміни споруди, можуть бути порушені несучі конструкції. Це тягне за собою зміну параметрів міцності споруди.
 • Проводиться обов’язкова або позапланова перевірка після виникнення надзвичайних ситуацій. Наприклад, після пожежі або аварії. Фахівці в таких випадках встановлюють наявність пошкоджень і вказують, як правильно усунути дефекти. Роботи по обстеженню будівельних конструкцій будівель і споруд дозволяють отримувати повну оцінку стану об’єкта і можливості його відновлення.
 • Необхідно ліквідувати пошкодження або деформацію об’єктів будівництва. Наприклад, при наявності тріщин в стінах або усадки будови. Обстеження дозволяє встановити ступінь небезпеки, можливості подальшої експлуатації такого об’єкта нерухомості. За фактом перевірки видається відповідний висновок.
 • При оформленні договору купівлі-продажу нерухомості також може знадобитися звіт про технічний стан будівлі. Дуже часто їх запитують покупці до моменту здійснення операції. Багато хто хоче знати технічний стан об’єкта нерухомого майна, щоб оцінити витрати на можливі ремонтні роботи.
 • Необхідно зіставити проект з будівлею, яка побудована за цим проектом. Всі об’єкти суворо повинні відповідати технічній та проектній документації, яку складено для них. Навіть незначний відступ від регламентів може призвести до небезпечних наслідків в процесі експлуатації об’єкта, так як змінюється навантаження на несучі конструкції.
  • Необхідно змінити призначення об’єкта нерухомого майна. Наприклад, квартиру потрібно перепланувати і переоформити в нежитлове приміщення.

Навіщо потрібна будівельна експертиза нежитлових і житлових об’єктів

Проведення таких заходів дозволить виявити дефекти, своєчасно їх усунути і убезпечити здоров’я та життя людей при експлуатації будівлі.

Обстеження технічного стану будівель і споруд передбачає проведення експертизи комунікацій. Такі роботи вимагають залучення фахівців з великим досвідом і знаннями. Вони виконають тестування, проведуть розрахунки і дадуть рекомендації про усунення недоліків. Обстеження інженерних систем будівлі включає такі завдання:

 • визначення фактичного стану комунікацій;
 • наскільки обладнання, яке піддається оцінці, відповідає техдокументації;
 • які заходи потрібно вжити для належного функціонування інженерних мереж.

Обстеження інженерних систем будівлі стане необхідним з таких причин:

 • виникли спірні ситуації за термінами, кошторисами та обслуговування інженерних комунікацій між контрагентами;
 • при збоях або аваріях;
 • в разі запуску в експлуатацію;
 • для здійснення операцій з нерухомим майном.

У деяких випадках може знадобитися обстеження фундаменту . Фахівці нашої компанії проведуть для вас і ці роботи. Після їх закінчення ви отримаєте такі відомості:

 • з яких причин сталися деформації;
 • якими властивостями володіють матеріали;
 • в якому стані фундамент і гідроізоляція;
 • рекомендовані заходи по відновленню.

Обстеження фундаменту – це складний захід, що проводиться як і технічна експертиза будівель і споруд . Робити це потрібно у випадках, якщо передбачається реконструкція будівлі з посиленням навантаження на підставу.

Експертиза несучих конструкцій не повинна проводитися за фактом появи дефектів, адже причинами можуть стати не тільки порушення технологічних процесів при будівництві, але і наявність підземних вод або іншими природними явищами.

Обстеження конструкцій будівель і споруд – важливий захід при проведенні будівельної експертизи житлових об’єктів . Замовляти її варто в професійній компанії, де кваліфіковані фахівці нададуть комплекс послуг і виконується незалежна будівельна експертиза .

Мета технічного обстеження будівлі – допомога власнику нерухомості в своєчасному виявленні проблем технічного стану об’єкта і усунення їх.

Обстеження конструкцій – складний процес, що вимагає великого багажу професійних знань. Для його проведення необхідно мати не тільки знання, а й досвід роботи, а також спеціальне обладнання. Здача атестаційних іспитів дозволяє отримати кваліфікаційний сертифікат, що дозволяє проводити технічні експертизи будівель.

Будівельна експертиза може проводитися як для старих так і нових об’єктів. Без відповідних документів новобудову неможливо здати в експлуатацію.

Від технічного стану будівель залежить можливість їх функціонального використання. Для того, щоб уникнути різних неприємних ситуацій з об’єктами нерухомості в ході їх експлуатації, необхідно проводити постійний контроль за їх технічним станом, який дозволить виявити знос конструкцій будівель різного типу. Періодичне обстеження технічного стану споруд убезпечить власника від непередбачених ситуацій.

Ми проводимо дослідження стану об’єкта, після чого надає звіт про технічний стан будівлі. Цей документ, на підставі якого здійснюється обов’язкова паспортизація будівлі, відповідає вимогам державних наглядових органів. Замовивши послуги нашої компанії, Ви можете бути впевнені в тому, що звіт про технічний стан буде виконаний на професійному рівні, після чого паспорт буде заповнений з урахуванням всіх вимог.

Наша мета – надання замовнику найточніших даних про стан об’єкта, виявлення можливих недоліків будівельних конструкцій, а також надання рекомендацій щодо подальшої безпечної експлуатації будівлі. Скориставшись нашими послугами, Ви можете бути впевнені в їх якості та інформативності. Так, звіт про технічне обстеження буде містити в собі достовірну інформацію, а паспорт технічного стану будівлі буде заповнений правильно. Фахівці якісно виконають свою роботу в максимально швидкі терміни за прийнятну ціну.

ВИТЯГ
з Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
(щодо паспортизації об’єктів нерухомості)

Стаття 39-2. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів

1.Власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом.

2.Обстеження об’єкта будівництва здійснюється з метою оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним технічним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації.

Порядок проведення обстеження встановлює Кабінет Міністрів України.

Результати обстеження відображаються у паспорті об’єкта будівництва, форму та вимоги до якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

3.Обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками (III, IV та V категорії складності), а також багатоквартирні житлові будинки незалежно від класу наслідків (відповідальності).

За рішенням власників або управителів також може проводитися обстеження інших об’єктів, не передбачених цією частиною.

4.У період між обстеженнями власники або управителі своїми силами чи із залученням інших суб’єктів господарювання забезпечують огляд об’єктів та вживають заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

5.Контроль за дотриманням порядку проведення обстеження об’єктів та реалізацією заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації здійснюється інспекціями державного архітектурно будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.Незабезпечення обстеження та паспортизації об’єкта, що підлягає обов’язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації тягне за собою відповідальність, передбачену законом. { Частина шоста статті 39-2 набирає чинності з 05.07.2014 — див. пункт 1 розділу II Закону N 5496-VI ( 5496-17) від 20.11.2012 }
{ Закон доповнено статтею 39-2 згідно із Законом N 5496-VI ( 5496-17) від 20.11.2012 }